مانیتور در جاوا

مانیتور در جاوا (همزمانی در جاوا)

اگر شما درس سیستم عامل را در دانشگاه خوانده باشید حتما به یاد دارید که مانیتور ها یکی از موضوعات مهم در همزمانی سیستم عامل است.در جاوا نیز مانیتورها استفاده میشود. در این آموزش به توضیح مانیتور در جاوا میپردازیم. مانیتور چیست؟ مانیتور را میتوان یک خانه در نظر گرفت با یک اتاق مخصوص. این […]

مسئله تولید کننده و مصرف کننده در جاوا

مسئله تولید کننده و مصرف کننده در جاوا (سمافور)

در این قسمت به پیاده‌سازی مسئله تولید کننده و مصرف کننده در جاوا میپردازیم.پیش نیاز این آموزش آشنایی با inner class و thread است. در این آموزش اگر با inner class آشنایی ندارید مشکلی ندارد و آموزش متوجه خواهید شد. پیش نیاز اصلی این آموزش آشنایی با سمافور است که در آموزش گذشته به طور […]

سمافور

MultiThreading (آموزش سمافور)

این آموزش ادامه Multithreading(سمافور) است. اگر آموزش های قبل را مطالعه نکردید پیشنهاد می شود ابتدا آنها را مطالعه و سپس به خواندن این آموزش بپردازید. مقدمه در آموزش های قبل در مورد نحوه ایجاد thread و مشکلات آن صحبت شد. همانطور که گفته شد، دو thread همزمان اجرا میشوند نباید اطلاعاتی را به اشتراک […]

thread pool در جاوا

MultiThreading (آموزش thread pool در جاوا)

این جلسه به توضیح thread pool در جاوا خواهیم پرداخت و ادامه آموزش  thread در جاوا را میگوییم.  در آموزش قبل به معرفی synchronized و مشکل thread در به اشتراک قرار دادن یک متغیر پرداختیم.پیش نیازهای این آموزش: Thread در جاوا Runnable Thread pool در جاوا در آموزش های قبل یک thread ساختیم.و نشان دادیم […]

thread-problem

MultiThreading (آموزش synchronized در جاوا)

این آموزش میخواهم ادامه MultiThreading در جاوا را بگویم.  در جلسه پیش در مورد نحوه ایجاد thread صحبت شد و این جلسه  به آموزش synchronized در جاوا پرداخته میشود . این بار میخواهم کمی بیشتر در مورد thread بگویم پس پیش نیاز این آموزش جلسه اول thread در جاوا است. مشکل Thread وقتی ما دو یا […]

thread در جاوا

MultiThreading (آموزش Thread در جاوا)

در این آموزش قصد دارم  Thread در جاوا را آموزش دهم. این آموزش نیاز به آشنایی با تعاریف مقدماتی جاوا وجود دارد. تعاریفی مانند: کلاس متد Object ارث بری implements مقدمه خیلی خوب می شد ما فقط روی یک مسئله تمرکز کنیم و تمام حواس خود را روی آن قرار دهیم در این صورت به […]