abstract در جاوا

abstract در جاوا (abstraction)

در این جلسه به آموزش abstract در جاوا میپردازیم. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی با متد آشنایی با override Abstraction Abstraction فرآیندی ایست برای مخفی کردن جزییات پیاده سازی در برنامه نویسی و نشان دادن عملکرد کد به کاربر. یک راه دیگر برای نشان دادن این فرآیند […]