overriding در جاوا

overriding در جاوا (method overriding)

در این جلسه به آموزش overriding در جاوا میپردازیم. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با متد آشنایی با شی گرایی آشنایی با ارث بری Overriding در جاوا در یک کلاس اگر یک متد همنام متدی که در کلاس پدر خود وجود دارد،بنویسیم به آن override میگویند. به زبان دیگر اگر کلاس […]