overloading در جاوا

overloading در جاوا (method overloading)

در این جلسه به آموزش overloading در جاوا میپردازیم. پیش نیاز این جلسه شامل موارد زیر است: آشنایی با متد آشنایی با ساخت شی (شی گرایی) Overloading در جاوا اگر چندین متد را با یک نام بنویسیم آنرا overloading میگویند(در یک کلاس!!). معمولا وقتی یک قسمت از کد کار خاصی را انجام میدهد میتوان با […]