انواع ارث بری در جاوا

انواع ارث بری در جاوا (java inheritance)

در این آموزش به توضیح انواع ارث بری در جاوا میپردازیم. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: شی گرایی در جاوا آشنایی با This در جاوا Constructor در جاوا متد در جاوا انواع ارث بری در جاوا در آموزش قبل در مورد ارث بری توضیح داده شد. در این آموزش به معرفی انواع […]