مدیریت استثنا در جاوا

مدیریت استثنا در جاوا (exceptions)

در این جلسه به آموزش مدیریت استثنا در جاوا میپردازیم.پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با استثناها آرایه در جاوا استثناها استثناها مشکلاتی هستند که در اجرای برنامه ایجاد می شوند.وقتی یک استثنا در برنامه رخ میدهد جریان عادی اجرای کدها دچار اختلال میشود و برنامه به صورت غیر عادی متوقف میشود. […]