کتاب c++

کتاب c++ primer

کتاب c++ primer برای معرفی زبان c++ بسیار مناسب است و با مثا های متعدد به آموزش این زبان پرداخته است

کتاب modern c++ design

کتاب c++ modern design یک تکنیک جدید را معرفی و در c++ استفاده کرده است. این کتاب بین برنامه نویسان c++ محبوب است.