متدهای آرایه در جاوا

متدهای آرایه در جاوا (Array Methods)

در این جلسه به آموزش متدهای آرایه در جاوا میپردازیم. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است:

  1. آشنایی با آرایه
  2. آشنایی با متد

آرایه

به مجموعه ای از داده ها (اطلاعات) با تعداد ثابت که از یک نوع جنس هستند آرایه میگویند. برای درک بهتر یک نوع جنسی از داده ها چند مثال ساده میزنیم. میتوان گفت نمره دانش آموزان یک کلاس از یک نوع جنس هستند(همگی double هستند مثلا)  یا اسامی دانشجویان یک رشته تحصیلی(همگی از جنس string هستند).

متد چاپ آرایه

متدی که جاوا برای چاپ کردن قرار داده است در کتابخانه arrays قرار دارد. کد چاپ آرایه به صورت زیر است:

int[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5 };
System.out.println(Arrays.toString(intArray));
// [۱, ۲, ۳, ۴, ۵]

ساخت لیست پیوندی از  آرایه

لیست پیوندی گاهی بجای آرایه استفاده میشود و نیاز به تبدیل این دو را داریم.برای ساخت لیست پیوندی از روش زیر استفاده کنید:

String[] stringArray = { "a", "b", "c", "d", "e" };
ArrayList<String> arrayList = new ArrayList<String>(Arrays.asList(stringArray));
System.out.println(arrayList);

ادغام دو آرایه

برای ادغام دو آرایه از روش زیر استفاده کنید:

int[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int[] intArray2 = { 6, 7, 8, 9, 10 };
// Apache Commons Lang library
int[] combinedIntArray = ArrayUtils.addAll(intArray, intArray2);

تبدیل لیست پیوندی با آرایه

در این قسمت از متدهای آرایه در جاوا به معرفی متد toarray میپردازیم. این متد برای تبدیل لیست به آرایه به کار میرود. کد آن به صورت زیر است:

String[] stringArray = { "a", "b", "c", "d", "e" };
ArrayList<String> arrayList = new ArrayList<String>(Arrays.asList(stringArray));
String[] stringArr = new String[arrayList.size()];
arrayList.toArray(stringArr);

معکوس کردن آرایه

در این قسمت از متدهای آرایه در جاوا به معرفی متد reverse میپردازیم. این متد یک آرایه را میگیرد و وارونه میکند. کد آن به صورت زیر است:

int[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5 };
ArrayUtils.reverse(intArray);
System.out.println(Arrays.toString(intArray));
//[۵, ۴, ۳, ۲, ۱]

حذف خانه آرایه

برای حذف خانه آرایه از کتابخانه apache lang استفاده میشود. در این کتابخانه متدی به نام removeElement وجود دارد که کاره حذف خانه آرایه را انجام میدهد. کد حذف خانه آرایه به صورت زیر است:

int[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int[] removed = ArrayUtils.removeElement(intArray, 3);//create a new array
System.out.println(Arrays.toString(removed));

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *